SLOUPKY TÝDNE
Sloupek z 03.05.2009
Minulou sobotu jsem s lidmi ze školního projektu navštívil Drážďany. Cílem bylo poznat pozitiva místní městské dopravy, a tak jsme projezdili město doslova křížem krážem. Viděli jsme tolik preferen-čních opatření, zlepšovaků a vymožeností, že si nejeden z nás přišel jako ve světě stvořeném jen pro MHD. Bohužel je smutné, že co v Německu běžně existuje, u nás není a v horším případě je zakázáno. Jako zcela nesmyslný mi přijde argument, že v ČR nesmí být společná zastávka tramvaje a autobusu pod mostem, protože je tam tma!? V Drážďanech? Zcela běžný jev. Je ještě úsměvnější, když téměř 15 let po té co Němci zjistili, že tramvaje s pevnými podvozky jsou nesmysl, Češi vymysleli ultimátní tramvaj 14T. Jak jinak než s pevnými podvozky...
Sloupek z 20.04.2009
Tuto neděli jsem měl tu čest poznat městskou dopravu za hranicemi naší republiky, ve Vídni. Můj zájem padl samozřejmě především na tramvaje. A kupodivu srovnání s těmi českými nedopadlo tak jednoznačně ve prospěch "eko" Rakouska, jak jsem si myslel. Vídeňské tramvaje jsou zřetelně užší a méně robustní než ty naše, a proto je jejich tichost a plynulost jízdy hlavně v obloucích nesrovnatelně na lepší úrovni. Jízda přes kolejová křížení a výhybky je téměř stejně rychlá jako na prosté trati. Myslel jsem si ale, že v Česku jsou prostředky veřejné dopravy špinavé, avšak Vídeňáci by se od nás mohli ještě ledacos přiučit...
Sloupek z 15.03.2009
Tramvajové výhybky a křížení. Prvky, které asi nejvíce ovlivňují rychlost a pohodlí jízdy pouliční dráhy. Jejich konstrukce je poněkud zvláštní a narozdíl od železnice jimi tramvaje projíždějí po okolcích, nikoliv po jízdní ploše kola. Nikdy mi smysl tohoto systému nebyl jasný, ale třeba mi to jednou někdo objasní. Každopádně to má za následek nepříjemné drnčení a kolíbání vozů, což se s věkem kolejového svršku ještě umocňuje. Přestože je naprostá většina výhybek konstruována pro přímý směr na rychlosti až 40 km/h, platí bohužel jedna všeobecná pravidla. Ta přikazují, že proti hrotům přímo - vždy 15km/h. Není to trochu škoda?
Sloupek z 08.03.2009
Škoda 14T, Poršetra či pražské Pendolino aneb tramvaj, kterou nemá nikdo rád. Mezi lidmi celkem oprávněně slý-chám výtky, proč nejsou první dveře tramvaje "veřejné", proč jsou ve voze sedadla pro dva lidi úzká, pro jednoho zbyteč-ně široká a proč je jízda tak hlučná. Řidiči jsou často bezmocní, když jim tramvaj řízená sytémem Windows XP vypoví službu pro naprostou hloupost nebo softwarovou chybu. Dopravní podnik smutní nad pevnými podvozky, které mu natolik ničí už tak zanedbané koleje, že byl nucen vykázat vozidla včetně deponování do jiné části města. Výrobce je možná se svým počinem spokojen, ovšem legenda jménem T3 rozhodně nebyla překonána...
Sloupek z 01.03.2009
Je čtvrteční odpoledne a já v Praze pospíchám dvanáctkou. Projíždíme Holešovicemi, pouštím starého pána sednout. Souprava se rozjíždí na přímém úseku, ale vzápětí se ozve pod podlahou rána, celkem známý zvuk přiklapnutí elektromagne-tických brzd ke koleji. Všichni se rychle něčeho chytají. Tramvaj ve smyku brzdí "ostošest", stejně se ale nakonec zakymácí a poskočí. Neubrzdila. Zase se jednou rozhodl nějaký panáček odbočit vlevo přes koleje a nepodíval se do zrcátka. No ale vždyť tramvaj je přeci malá, snadno se přehlédne...
Sloupek z 22.02.2009
Tramvaj v úzkých ulicích, kde je tedy pravda? Rád bych vysvětlil pár důvodů, proč zastávám názor většiny. Tramvaje podle mě mají hned několik výhod. Jednak jsou oproti autobusu užší a jednak s výhodou využívají vedení náprav v koleji. To se pozitivně projeví v ostrých obloucích, kde oba pod-vozky tramvaje jedou ve stejné stopě, což autobus (zvlášť kloubový) nedoká-že. Další výhodu podtr-huje fakt, že metro nefunguje jako podzemní autobus. Jen pevně umí-stěná kolej od okolních překážek totiž umožní bezpečný a rychlý průjezd přes místa se zúženým profilem. Tady je důkaz.
powered by © TELMA 2006