ŽELEZNIČÁŘ
Číslo 22, ročník 1985
Zobrazit v plné velikosti
Tramvajová souprava čeká na vykřižování v Dolním Dubí (1911 - 1919)
zdroj: zpravodaj Železničář, sbírka: Ondřej Brouzda
Již devadesát let uplynulo ode dne, kdy Teplicemi projely první tramvaje. Dnes po nich téměř nezbyly stopy, avšak pamětníci si stále připomínají teplickou malodráhu, a to zejména v souvislosti s její pravidelností a spolehlivostí. Tramvaje jezdily mezi nádražím, centrem a Šanovem, napojeny byly také Řetenice, základní a nejdelší trať vedla přes Trnovany, Novosedlice a Pozorku do Dubí. Koncese na provozování elektrické malodráhy byla udělena 28.2.1895 (s platností do 27.2.1955). Již 23.7.1895 se konala zkušební jízda v úseku Školní náměstí - nádraží - Trnovany a 25.7.1895 byl zahájen pravidelný provoz. Tratě se postupně rozrůstaly, takže v roce 1897 dosáhly délky 8,3 km. Vozový park se tehdy skládal z 8 motorových a 6 vlečných vozů. Do roku 1900 vzrostla síť na 10,3 km (14 motorových a 11 vlečných vozů), výstavba byla ukončena 4.6.1913 zahájením provozu do Řetenic. Tratě tehdy měřily 13,525 km. V roce 1920 měl vozový park celkem 27 motorových, 13 vlečných, 5 nákladních vozů, 1 montážní (věžový) vůz a 2 sněhové pluhy. V další etapě se pozornost provozovatele zaměřila především na zvýšení pohodlí cestujících. Byly opatřeny nové vozy, upraveny intervaly apod. Ještě po II. světové válce se počítalo s další existencí teplických tramvají, avšak od roku 1952 je začaly postupně nahrazovat trolejbusy. 28.2.1959 byl provoz tramvají v Teplicích ukončen. Snímek, pořízený před více než 85 lety, zachycuje motorový vůz č. 7 spolu s vlečným vozem na výhybně v Dubí.

Poznámka redakce: Uvedený článek pochází z drážního zpravodaje Železničář. Obsahuje však některé faktické, hlavně datační nepřesnosti. Snímek přiložený k článku pochází pravděpodobně z výhybny Dolní Dubí, vzhledem k namontované vzduchové brzdě na čele motorového vozu musí fotka pocházet z doby po roce 1911. Samotná výhybna byla roku 1919 přeložena. Článek poskytl ze své sbírky pan Ondřej Brouzda, které mu tímto náleží poděkování.

powered by © TELMA 2006