<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE>TELMA  Osobn doprava  Jzdenky a tarif</TITLE> <META NAME="author" CONTENT="Roman Srp"> <LINK REL="stylesheet" HREF="../../script/css/lightbox.css" TYPE="text/css" MEDIA="screen" /> <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="../../script/js/prototype.js"></SCRIPT> <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="../../script/js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></SCRIPT> <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="../../script/js/lightbox.js"></SCRIPT> </HEAD> <BODY BGCOLOR="silver" TEXT="crimson" LINK="crimson" VLINK="crimson" ALINK="crimson"> <STYLE TYPE="text/css" ID="menu"> a {text-decoration: none} a:hover{background-color:silver; color: white} </STYLE> <TABLE BGCOLOR="white" ALIGN="center" VALIGN="top" WIDTH="1000" FRAME="none" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma" BORDERCOLOR="white"> <TR HEIGHT="60"> <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> <FONT FACE="tahoma" SIZE="1" COLOR="gray">pYesn as</FONT><BR> <EMBED src="http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=GMT0100&" width="91" height="30" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"> <TD WIDTH="100%" ALIGN="center" VALIGN="top"><CENTER> <EMBED SRC="../i/logo.swf" ALIGN="absmiddle" WIDTH="50" HEIGHT="50" STYLE="padding: 10px"> <A HREF="../../in.htm"><IMG SRC="../i/telma.jpg" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"></A></CENTER> <TR> <TD VALIGN="top"><TABLE BGCOLOR="white" VALIGN="top" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: -1px" BORDERCOLOR="white"> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>SMR</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="../trate.htm">&nbsp Trat &nbsp</A><BR> <A HREF="../vozidla.htm">&nbsp Vozov park &nbsp</A><BR> <A HREF="../osdopr.htm">&nbsp Osobn doprava &nbsp<BR> <A HREF="../nadopr.htm">&nbsp Nkladn doprava &nbsp<BR> <A HREF="../zarizeni.htm">&nbsp Vozovny a napjen &nbsp</A><BR> <A HREF="../mapy.htm">&nbsp Mapy a plny &nbsp</A><BR> <A HREF="../nehody.htm">&nbsp Nehody &nbsp</A><BR><NOBR> <A HREF="../projekty.htm">&nbsp Nerealizovan projekty &nbsp</A><BR> <A HREF="../nostalgie.htm">&nbsp Nostalgie &nbsp</A><BR> <A HREF="../galerie.htm">&nbsp Galerie &nbsp</A><BR> <A HREF="../dokumenty.htm">&nbsp Dokumenty &nbsp</A><BR> <A HREF="../zahady.htm">&nbsp Zhady &nbsp</A><BR> <A HREF="../modely.htm">&nbsp Modely &nbsp</A><BR> <A href="../kniha.htm">&nbsp Diskuze &nbsp</A><BR><BR> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>ROZCEST</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="http://www.mhdteplice.cz/">&nbsp MHD Teplice &nbsp</A><BR> <A HREF="http://tramvaje.cnds.cz">&nbsp steck tramvaje &nbsp</A><BR> <A HREF="http://www.mosteckamhd.cz">&nbsp Mosteck MHD &nbsp</A><BR><BR> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>PROVOZ</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="../odkazy.htm">&nbsp Odkazy &nbsp</A><BR> <A HREF="../autori.htm">&nbsp Redakce &nbsp</A><BR> <A HREF="../prameny.htm">&nbsp Prameny a zdroje &nbsp</A> <FONT SIZE="1" COLOR="gray"><BR><BR>po et pYstupo<BR> <IMG SRC="http://counter.cnw.cz/tahoma.cgi?telma&4&FFFFFF&000000&on" BORDER="2" STYLE="border-color: black"> <BR><SCRIPT type="text/javascript"> <!-- document.write("<A href=\"http://counter.cnw.cz\" target=\"_parent\"><IMG src=\"http://counter.cnw.cz/trackit.cgi?telma&t5&" + escape(top.document.referrer) + "\" alt=\"CNW:Tracker\" border=\"0\" width=\"1\" height=\"1\"></A>"); // --> </SCRIPT> </TABLE> <TD VALIGN="top"> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white" COLSPAN="2"><B>JZDENKY A TARIF</B> <TR> <TD ALIGN="left" STYLE="padding-left: 10px; padding-right: 10px"> <DIV ALIGN="justify"><FONT COLOR="gray"> Nkolik tr~kovitch informac vypovd o jzdnm v prvnch letech provozu. Bylo zavedeno takzvan psmov jzdn, liailo se tedy v zvislosti na vzlenosti. Ceny a psmov platnosti jzdenek byly po nkolik desetilet navc pro prvn pohled odliaeny barevnm paprem v podkladu tisku. Tak napYklad roku 1907 jste se dostali z ndra~ Zmeck zahrada do centra Teplic za 10 krejcaro. O tyYi roky stla jednosmrn jzdenka z centra do Dub 50 krejcaro, zpte n pak 70.<BR> <BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD WIDTH="30%"> <TD WIDTH="30%"><DIV ALIGN="center"><A HREF="tarif/1.jpg" REL="lightbox" TITLE="Zpte n jzdenka za 2 x 35 krejcaro (do roku 1918)"><IMG SRC="tarif/iko/1.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="top" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A> <BR>Zpte n jzdenka za 2 x 35 krejcaro<BR> (do roku 1918)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">zdroj: katalogy.jizdenky.org</FONT></DIV> <TD WIDTH="30%"> </TABLE><BR> T~iv finan n situace v obdob prvn svtov vlky donutila pYepravn spole nost k prav tarifnch podmnek. Obsluhovan se byla rozdlena na vta po et psem. Roku 1917 byla tarifn sazba upravena z 12 halYo na 14, respektive z 16 na 18 halYo. TYi roky nato, v kvtnu 1920 se jzdn vyaplhalo a~ na 56 halYo, a jeat od ervence tho~ roku zdra~ilo o dalach 20 halYo.<BR> Dala pravu jzdnho pYinesl rok 1937. V okruhu msta bylo zavedeno nov, tzv. vnitYn psmo se sazbou 0,70 K . Cena jzdenky ve vnjach psmech pak dosahovala a~ 2,30 K . Vydvalo se tehdy 14 druho jzdenek. PYedplatn ms n jzdenky stly od 100 do 120 korun, ~kovsk od 80 do 100 korun. Dlnick sleva obnaela pouhch 20% ze zkladn tarifn sazby.<BR> </DIV></FONT> <BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD WIDTH="25%"><DIV ALIGN="center"><A HREF="tarif/2.jpg" REL="lightbox" TITLE="Jzdenka za 70 halYo (1937 - 1939)"><IMG SRC="tarif/iko/2.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="top" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A> <BR>Jzdenka za 70 halYo<BR> (1937 - 1939)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">sbrka: Roman Srp</FONT></DIV> <TD WIDTH="25%"><DIV ALIGN="center"><A HREF="tarif/5.jpg" REL="lightbox" TITLE="Jzdenka za 160 halYo (1937 - 1939)"><IMG SRC="tarif/iko/5.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="top" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A> <BR>Jzdenka za 160 halYo<BR> (1937 - 1939)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">sbrka: Jan Hanzlk</FONT></DIV> <TD WIDTH="25%"><DIV ALIGN="center"><A HREF="tarif/3.jpg" REL="lightbox" TITLE="Jzdenka za 15 Yaskch pfenigo (1939 - 1945)"><IMG SRC="tarif/iko/3.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="top" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A> <BR>Jzdenka za 15 Yaskch pfenigo<BR> (1939 - 1945)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">zdroj: 100 let MHD v Teplicch</FONT></DIV> <TD WIDTH="25%"><DIV ALIGN="center"><A HREF="tarif/4.jpg" REL="lightbox" TITLE="Jzdenka za 250 korun (1947)"><IMG SRC="tarif/iko/4.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="top" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A> <BR>Jzdenka za 250 korun<BR> (1947)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">zdroj: 100 let MHD v Teplicch</FONT></DIV> </TABLE><BR> </TABLE> <TR> <TD HEIGHT="20" COLSPAN="2" VALIGN="top" ALIGN="right" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white; font-size: 10px">powered by &copy TELMA 06&nbsp </TABLE> </BODY> </HTML>