ZBYTKY KOLEJÍ V NOVOSEDLICÍCH
Přinejmenším ještě začátkem 70. let byla v Novosedlicích k vidění celá řada památek, které do značné míry dávaly tušit, že těmi místy jezdila kdysi elektrická malodráha. Směrem od vozovny na Novém mlýně bylo v té době na okraji Novosedlic, kde se trať stáčela od hlavní silnice, ponecháno několik kolejových polí včetně několika sloupů už neexistujícího trolejového vedení. Pohled do tehdejší doby přibližuje přiložený snímek. Kdybyste se rozhodli na tomtéž místě něco najít dnes, jen těžko byste už něco z toho našli...
Když bychom se posunuli o několik set metrů dále směrem k Dubí, dosáhla trať už souvisle zastavěné části Novosedlic. A zde čeká na všímavého pocestného docela labužnický kousek. Ulice, kterou tramvaje překonávaly ústřední část obce, totiž ještě dnes nese název Malodrážní.

Zobrazit v plné velikosti
Novosedlice (1969)
zdroj: 75 let služeb cestujícím
Zobrazit v plné velikosti
Malodrážní ulice (21.11.2008)
foto: Roman Srp

Těsně před mostem nad již neprovozní železniční tratí z Oldřichova do Děčína se nachází další artefakty, úzce spjaté s malodráhou. Čtyři žlábkové kolejnice tu stále slouží jako patníky. Při podrobnějším zkoumání nalezneme na stojině jedné z nich vyražený nápis "Bonawitz 1911 M".
Na samém konci Novosedlic, naproti obecnímu hřbitovu najdeme podobnou, ještě početnější skupinu tramvajových kolejnic. Nachází se nedaleko míst, kde bývala kdysi výhybna Novosedlice, hřbitov. Patrně pro stísněné poměry tu byla trať vedena zcela po okraji silnice, proto kolejnicové profily sloužily jako výstuž proti sesuvu tělesa v přilehlém svahu. Pravidelně vyvrtané otvory v každé z nich dávají tušit, že byly navíc dříve propojeny lany.

Zobrazit v plné velikosti
Patníky z kolejnic u mostu přes železnici (23.4.2006)
foto: Roman Srp
Zobrazit v plné velikosti
Nápis na jedné z kolejnic (23.4.2006)
foto: Roman Srp
Zobrazit v plné velikosti
Opěrné žlábkové kolejnice u hřbitova (23.4.2006)
foto: Roman Srp

powered by © TELMA 2006