PAMÁTKY PO NÁKLADNÍCH VLEČKÁCH
Vlečka firmy Fuchs & Fischer (družstva Konzum)
Nákladní vlečka firmy Fuchs & Fischer v Trnovanech na Novomlýnské ulici (dnes Emílie Dvořákové) fungovala od roku 1917. Následujícího roku převzalo firmu družstvo Konzum. Vlečka začínala nedaleko výhybny Nový mlýn směrem k Novosedlicím, vedla pár desítek metrů v souběhu s páteřní tratí a pak se stočila pravým obloukem do dvora firmy k překládací rampě. A právě tato rampa, byť ve velmi pozměněném stavu, je do dnešních dnů památkou na vlečku, která zanikla na přelomu 20. a 30. let. Před několika lety byla překládací rampa zastřešena a začleněna k budově tak, že by jí dnes málokdo odhalil. Samotný objekt však slouží téměř totožným účelům jako tehdy, nyní patří společnosti Vaka vyrábějící lahůdky a potravinové polotovary.

Zobrazit v plné velikosti
Areál bývalé vlečky (1.12.2008)
foto: Roman Srp
Zobrazit v plné velikosti
Přestavěná předkládací rampa (1.12.2008)
foto: Roman Srp

Vlečka do Trnovanského dolu
Roku 1917 vznikla také vlečka k Trnovanskému dolu. Vycházela z objízdné koleje novomlýnské výhybny jako její přímé pokračování směrem k podjezdu, následně se pak stočila vpravo do areálu dolu. Roku 1935 skončila z Trnovanského dolu vozba uhlí pro malodrážní elektrárnu, ale vlečka zůstala s drobným posunutím napojení ve výhybně zachována až do roku 1959. TEKG v objektu bývalého dolu totiž vybudovala dvůr vrchní stavby. Dnes mají v tomto areálu sídlo nejrůznější firmy.

Zobrazit v plné velikosti
Objekt bývalého Trnovanského dolu (1.12.2008)
foto: Roman Srp
Zobrazit v plné velikosti
Současný vjezd do areálu (1.12.2008)
foto: Roman Srp

powered by © TELMA 2006