TROLEJOVÉ SLOUPY
Trolejový sloup na mezimětské trati
V prvním desetiletí po ukončení provozu byly památky na malodráhu patrné téměř na každém kroku. Z roku 1969 pochází snímek kovového stožáru s vyložníkem, na kterém nechybí ani závěs se zbytkem troleje, která byla mezi jednotlivými sloupy jen jednoduše vystříhána. Těžko říct, odkud přesně snímek pochazí, ale okolí snímku napovídá, že se bude jednat o meziměstskou část tratě nejspíš někde v oblasti Novosedlic či křižovatky u Lesní brány...

Zobrazit v plné velikosti
Sloup na meziměstské trati (1969)
zdroj: 75 let služeb cestující veřejnosti

Trolejový sloup v Mlýnské ulici
Nedaleko dnešního rozbočení trolejbusových tratí od centra do Prosetic a do lázeňského Šanova se nachází pravděpodobně poslední tramvajový sloup, který dodnes slouží původnímu účelu s označením 3119. Ačkoliv se sama Mlýnská ulice změnila k nepoznání a všechny trolejové sloupy jsou natřeny unifikovanou šedou barvou, jeden z nich má nádech poněkud starodávný. Velmi tenký dřík a ozdobná hlavice se zbytkem již nepoužívané kotvy dávají tušit, že se jedná o němého svědka dob, kdy těmito místy skřípěly tramvaje do lázeňské čtvrti...

Zobrazit v plné velikosti
Sloup č. 3119 v Mlýnské ulici (20.3.2005)
foto: Roman Srp

Trolejový sloup v ulici U Císařských lázní
Ještě v roce 2005 se nacházel v této ulici, jen pár set metrů od předchozího, krátký sloupek, také nejspíš úzce spjatý s elektrickou dráhou. Byl schovaný na opěrné kamenné zdi naproti budově Císařských lázní v bujné zeleni. Objeven byl náhodou v období, kdy stromy ještě nebyly olistěny. Několik měsíců od pořízení snímků byl při úpravě parkových ploch odstraněn.

Zobrazit v plné velikosti
Již zaniklý sloupek naproti Císařským lázním (20.3.2005)
foto: Roman Srp

Trolejový sloup u Mariánského dvora
V místech bývalé tramvajové výhybny a dnešní stanice hromadné dopravy s názvem Mariánský dvůr se nachází další nenápadná památka připomínající dnes už jen málokomu páteřní trať malodráhy. Zrezivělý sloup se opět ukrývá v hustém porostu zeleně, což možná oddálilo naplnění jeho osudu...

Zobrazit v plné velikosti
Trolejový sloup u Mariánského dvora (20.3.2005)
foto: Roman Srp
Zobrazit v plné velikosti
Detail horní části sloupu (20.3.2005)
foto: Roman Srp

powered by © TELMA 2006