TRATĚ V LETECH 1918 - 1938
Úpravy výhyben na páteřní trati
Po dvou nových tratích z roku 1913 se tratě malodráhy dočkaly změny až po první světové válce. Byla to roku 1919 přeložka výhybny ze zastávky Dolní Dubí v km 7,045 do zastávky Dubí, škola o staničení km 7,250. Vyrovnala se tak nestejná vzdálenost výhybny od sousedních křižovacích bodů, což se nepříznivě projevovalo v dodržování jízdního řádu.
V první polovině dvacátých let došlo ve středu města ke změně křižování vlaků malodráhy. To se místo ve výhybně Masarykova třída odbývalo už před nádražím Ú.T.D. Zda byla výhybna na Masarykově třídě snesena nebo jen opuštěna není známo stejně jako důvod celé přeložky. Značně nerovnoměrná vzdálenost nové výhybny od okolních totiž nedává vůbec smysl, přestože se podle jízdních řádů tramvaje takto křižovaly až do začátku třicátých let.
Roku 1924 došlo k přemístění výhybny Novosedlice, hřbitov z km 3,750 do zastávky Novosedlice, státní nádraží o pouhých sto metrů blíže. Důvodem byl tentokrát vysoký rozdíl frekvence cestujících. Taktéž hlavní brána obecního hřbitova byla přesunuta k nové výhybně, a tak byla původní zastávka zanedlouho zrušena.

Rozsáhlá rekonstrukce sítě malodráhy
V polovině dvacátých let rostoucí přepravní nároky vyžadovaly zkrácení jízdní doby i intervalu hlavně mezi Teplicemi a Trnovany. Současné rozmístění křižovacích bodů to ovšem nedovolovalo a další vkládání výhyben nebylo efektivní, ani finančně únosné. Proto byla vedena jednání o finanční podpoře pro stavbu druhé koleje v úseku Školní náměstí - Lipová třída.
Protože se vyjednávání vlekla příliš dlouho, vyřešila TEKG situaci zavedení posilové autobusové linky v uvedeném úseku. Linka jezdila v intervalu 10 minut, roku 1932 byla prodloužena ze Školního náměstí až k okresnímu soudu a její interval byl zkrácen na 6 minut. Stavba druhé koleje sice neproběhla, ale stav tratí, z nichž některé byly v provozu přes 30 let, vyžadoval neodkladně rekonstrukci.
Rozsáhlá obnova malodrážní sítě proběhla v letech 1932 - 1936. Šanovská linka byla po dobu oprav zcela mimo provoz, na kmenové trati byla rekonstrukce řešena patrně krátkými výlukami. Po roce 1936 už výhybna Masarykova třída určitě neexistovala. Stav tratí nyní umožňoval vynechat křižování na Školním náměstí, čímž ale zanikla přímá návaznost mezi spoji dubské a šanovské linky.

Snesení úseku Mariánský dvůr - nádraží Zámecká zahrada
Aby nebyly zdržovány rekonstrukční práce na páteřní trati byla zrušena nevyužívaná odbočka k nádraží Zámecká zahrada ve dvou etapách. Nejprve byla v roce 1933 u Mariánského dvora jen kolejově odpojena. Definitivně došlo ke snesení celé tramvajové trati až v roce 1937.

Schéma tratí a linek

Souvislosti
powered by © TELMA 2006